Услови за користење

Услови за користење
Добре дојдовте на веб-страницата на „ЈАС СУМ ЖЕНА“. Со користење на нашата страница, вие се согласувате да се придржувате и да бидете обврзани со следните услови за користење. Ве молиме внимателно разгледајте ги следните услови. Ако не се согласувате со овие услови, не треба да ја користите оваа страница.

 1. Прифаќање на договор
  Вие се согласувате со условите и одредбите наведени во овој Договор за Услови за користење („Договор“) во однос на нашата страница („Сајт“). Овој договор го сочинува целосниот и единствен договор помеѓу нас и вас и ги заменува сите претходни или современи договори, репрезентации, гаранции и разбирања во однос на страницата, содржината, производите или услугите обезбедени од или преку страницата и предметот на овој договор. Овој Договор може да биде изменет во секое време од нас од време на време без конкретно известување до вас. Најновиот Договор ќе биде објавен на страницата и треба да го прегледате овој Договор пред да ја користите страницата.
 2. Авторско право
  Содржината, организацијата, графиката, дизајнот, аудио, анимацијата, видеото, компилацијата, магнетниот превод, дигиталната конверзија и другите прашања поврзани со страницата се заштитени со важечките авторски права, трговски марки и други сопственички (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на интелектуална сопственост) права. Копирањето, прераспределбата, употребата или објавувањето од вас на какви било такви прашања или кој било дел од страницата, освен она што е дозволено во Дел 4, е строго забрането. Вие не стекнувате сопственички права на која било содржина, документ или други материјали прегледани преку страницата. Објавувањето на информации или материјали на страницата не претставува откажување од какво било право на таквите информации и материјали.
 3. Заштитни знаци
  „ЈАС СУМ ЖЕНА“| Скопје е заштитен знак или регистриран заштитен знак на „ЈАС СУМ ЖЕНА“ во Република Македонија и/или други земји. Сите други трговски марки и регистрирани трговски марки се сопственост на нивните соодветни сопственици.
 4. Ограничено право на користење
  Освен ако не е поинаку наведено, гледањето, печатењето или преземањето на која било содржина, графика, форма или документ од страницата ви дава само ограничена, неексклузивна лиценца за употреба исклучиво од вас за ваша лична употреба, а не за реобјавување, дистрибуција, доделување, подлиценца , продажба, подготовка на изведени работи или друга употреба. Ниту еден дел од која било содржина, форма или документ не смее да се репродуцира во каква било форма или да се вгради во кој било систем за пронаоѓање информации, електронски или механички, освен за ваша лична употреба (но не и за препродажба или редистрибуција). Освен ако не е поинаку наведено, алатките и компонентите на програмерите, областите за преземање, форумите за комуникација и информациите за производот (заеднички „Услуги“) се за ваша лична и некомерцијална употреба. Не смеете да менувате, копирате, дистрибуирате, пренесувате, прикажувате, изведувате, репродуцирате, објавувате, лиценцирате, создавате изведени дела од, пренесувате или продавате какви било информации, софтвер, производи или услуги добиени од Услугите.
 5. Уредување, бришење и измена
  Го задржуваме правото по наше дискреционо право да уредуваме или бришеме какви било документи, информации или други содржини што се појавуваат на страницата.
 6. Обесштетување
  Вие се согласувате да нè обештетите, браните и држите нас и нашите партнери, адвокати, персонал и филијали (колективно, „Поврзани страни“) безопасни од каква било одговорност, загуба, побарување и трошок, вклучително и разумни адвокатски трошоци, поврзани со вашето прекршување на овој Договор или користење на страницата.
 7. Непреносливост
  Вашето право да ја користите страницата не е преносливо. Која било лозинка или право што ви е дадено за да добиете информации или документи не се преносливи.
 1. Одрекување и ограничувања
  ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ИЛИ ПРЕКУ СТРАНИЦАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВАНИ „КАКО СЕ“, „КАКО СЕ ДОСТАПНИ“ И СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, СЕ ОДРЕЧУВААТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА БЕЗОДЛИЧНАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА ОДГОВОРНОСТ ). ИНФОРМАЦИИТЕ И УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА СОДРЖАТ ГРАБОКИ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧУВАЊА. НИЕ И НАШИТЕ ПОВРЗАНИ СТРАНИ НЕМАМЕ НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ УСЛУГА. ПОСЕБНО, НО НЕ КАКО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОГРАНИЧУВАЊЕТО, НИЕ И НАШИТЕ ПОВРЗАНИ СТРАНИ НЕ СМЕ ОДГОВОРНИ ЗА НИКАКВА ИНДИРЕКТНА, ПОСЕБНА, ИНЦИДЕНТАЛНА ИЛИ СОСЕДНИЧКА ШТЕТА (ВКЛУЧУВАЈТЕ ЈА ШТЕТАТА ЗА БЕЗ, БЕЗ БЕЗБЕСНИ, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА, ПРИКЛУЧОК (ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО НЕБРЕНИЕ), ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ ПОинаку, ДУРИ И АКО СЕ СОВЕТУВА ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ШТЕТИ. НЕГАЦИЈАТА НА ШТЕТАТА ИЗВЕДЕНА ГОРЕ СЕ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА ЗГОЛАЈКАТА ПОМЕЃУ НАС И ВАС. ОВАА СТРАНИЦА И ИНФОРМАЦИИТЕ НЕМА ДА БИДАТ БЕЗ ТАКВИ ОГРАНИЧУВАЊА. НИКАКВИ СОВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, БИЛО УСНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ДОБИЕНИ ОД НАС ОД НАС ПРЕКУ САЈТОТ НЕМА ДА СОЗДАВА ГАРАНЦИЈА, ПРЕТСТАВУВАЊЕ ИЛИ ГАРАНЦИЈА КОЈА НЕ Е ИЗРЕЧНО НАЈДЕНА ВО ОВОЈ ДОГОВОР. СЕ ОДГОВАРА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКУВАНИ ОД ВИРУСИ СОДРЖАНИ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ДОСИЕТЕ КОЈА СОДРЖИ ФОРМУЛАР ИЛИ ДОКУМЕНТ. НИЕ НЕМА ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ ПРЕД ВАС ЗА НИКАКВА СЛУЧАЈНА, ПОСЕБНА ИЛИ СОСЕДНИЧКА ШТЕТА ОД КАКОВ ВИД ШТО МОЖЕ ДА ПОСЛЕДИ ОД КОРИСТЕЊЕ НА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НАШАТА СТРАНИЦА. НАШАТА МАКСИМАЛНА ОДГОВОРНОСТ КОН ВАС ВО СИТЕ ОКОЛНОСТИ ЌЕ БИДЕ ЕДНАК НА КУПОВНАТА ЦЕНА КОЈА ЈА ПЛАЌАТЕ ЗА СЕКОЈА СТОКА, УСЛУГА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА.
 2. Користење на информации
  Го задржуваме правото, а вие не овластувате, да ги користиме и доделуваме сите информации во врска со користењето на страницата од вас и сите информации што ги давате на кој било начин во согласност со нашата Политика за приватност.
 3. Политика за приватност
  Нашата Политика за приватност, како што може да се менува од време на време, е дел од овој Договор.
 4. Линкови до други веб-страници
  Веб-страницата содржи линкови до други веб-страници. Ние не сме одговорни за содржината, точноста или мислењата изразени на таквите веб-страници, а таквите веб-страници не се истражуваат, надгледуваат или проверуваат за точност или комплетност од нас. Вклучувањето на која било поврзана веб-страница на нашата страница не значи одобрување или одобрување на поврзаната веб-страница од наша страна. Ако одлучите да ја напуштите нашата страница и да пристапите до овие страници на трети страни, тоа го правите на ваш сопствен ризик.